Wołki fasolowe (straczkowiec fasolowy)

Wołki fasolowe (straczkowiec fasolowy)

26 kwietnia, 2020 Wyłączono przez Kapusta

Dorosłe wołki grochu i bobu mogą na wiosnę powodować charakterystyczne uszkodzenia krawędzi liści młodych roślin. Może to być niepokojące, ale w większości przypadków nie wpływa na wzrost upraw.

Czym jest straczkowiec fasolowy?

Wołki fasolowe i grochowe to chrząszcze, które zjadają brzegi liści i wierzchołki pędów grochu ogrodowego i bobu, powodując charakterystyczne uszkodzenia w postaci nacięć.

Symptomy

Dorosłe chrząszcze są szaro-brązowe i mają długość 4-5 mm. Mają tendencję do opadania na ziemię, gdy są zaniepokojone, więc mogą być trudne do znalezienia. Ich czynności żerujące są łatwo wykrywane, ponieważ chrząszcze zjadają serię U-kształtnych karbów wokół krawędzi liści. Larwy żerują niewidoczne pod ziemią na guzkach korzeniowych roślin, co ma ograniczony wpływ na uprawę w przydomowym ogrodzie.

Utrata powierzchni liści przez chrząszcze fasolowe jest na ogół niewielka, nawet jeśli liście zostały mocno ścięte. Ustabilizowane rośliny grochu i bobu mogą generalnie tolerować te szkody, ale w przypadku dużych uszkodzeń małych sadzonek może nastąpić ograniczenie wzrostu.

Kontrola

Kontrola jest zwykle niepotrzebna, ponieważ rośliny zazwyczaj tolerują szkody wyrządzone przez te owady.

Kontrola bezpestycydowa

Upewnij się, że siewka jest zdrowa, może zminimalizować wszelkie szkody. Czasy zimnej suszy na wiosnę ograniczają wzrost roślin bardziej niż aktywność wołka. Pokrycie sadzonek włókniną lub kloszami może pomóc roślinom przerosnąć szkody. Podlewaj sadzonki, aby szybko rosły w bardziej wrażliwych fazach. Starsze rośliny zazwyczaj tolerują uszkodzenia liści, więc wołki nie wymagają kontroli.

Kontrola pestycydowa

  • Zazwyczaj nie jest konieczne stosowanie pestycydów do zwalczania wołków fasolowych.
  • Należy przestrzegać instrukcji na etykiecie dotyczących maksymalnej liczby zastosowań, odstępów czasu między opryskami i przerw w zbiorach dla roślin spożywczych
  • Organiczne, kontaktowe środki owadobójcze zawierające naturalne pyretriny (np. Bug Clear Gun for Fruit & Veg, Ecofective Bug Killer). Aby zapewnić dobrą kontrolę, konieczne może być wielokrotne stosowanie tych produktów o krótkiej trwałości.
  • Dostępne są również bardziej trwałe insektycydy kontaktowe, takie jak syntetyczne pyretroidy lambda-cyhalotryna (np. Westland Resolva Pest Killer), deltametryna (np. Provanto Ultimate Fruit & Vegetable Bug Killer) i cypermetryna (np. Py Bug Killer).
  • Rośliny w kwiatach nie powinny być opryskiwane ze względu na niebezpieczeństwo zapylenia przez owady.

Biologia

Straczkowce fasolowe zimują jak dorosłe chrząszcze, które chowają się w ściółce liściowej i innych osłoniętych miejscach. Jaja składane są późną wiosną w powierzchniowych warstwach gleby w pobliżu odpowiednich roślin żywicielskich, takich jak bób i groch ogrodowy. Larwy to kremowobiałe, beznogie gąsienice o bladobrązowych główkach. Żywią się one grudkami wiążącymi azot na korzeniach roślin żywicielskich, ale zazwyczaj nie wpływają na wzrost roślin w ogrodzie i ogródkach działkowych. Po całkowitym nakarmieniu larwy poczwarkują w glebie, przy czym dorosłe chrząszcze pojawiają się późnym latem. W ciągu roku pojawia się tylko jedno pokolenie.