Tag: prosta spółka akcyjna

24 sierpnia, 2021 Wyłączono

Co może stanowić wkład w prostej spółce akcyjnej?

przez Kapusta

W prostej spółce akcyjnej możemy wyróżnić dwa rodzaje wkładów: pieniężne i niepieniężne. Te ostatnie mogą zwiększać albo nie wysokość kapitału akcyjnego. Przy wkładach pieniężnych udziałowiec (akcjonariusz) ma obowiązek wniesienia środków finansowych na rzecz danej spółki. Wkłady niepieniężne, które mogą zwiększać…