Obniżenie wartości nieruchomości – informacje, porady

Obniżenie wartości nieruchomości – informacje, porady

18 sierpnia, 2021 Wyłączono przez Kapusta

Wartość nieruchomości może się obniżyć albo wzrosnąć w zależności od okoliczności i planu zagospodarowania przestrzennego, w obrębie którego znajduje się dana nieruchomość. Jeżeli planowana jest budowa drogi, marketu albo innego budynku użyteczności publicznej, wartość nieruchomości może wzrosnąć nawet kilkukrotnie. Wówczas właściciel działki włączonej w plan budowy nowej inwestycji będzie zobowiązany do poniesienia stosownej opłaty za wzrost wartości nieruchomości. Sytuacja może być i odwrotna. W wyniku wyceny, może dojść do obniżenie wartości nieruchomości, co daje właścicielowi gruntów prawo do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości. Właściciel działki może na własny koszt dokonać niezależnej wyceny swojej działki i przedłożyć ten materiał w sądzie administracyjnym jako dowód w sprawie. Jeżeli sąd uzna materiał za cenny, wnoszący światło do sprawy, wycena gruntów dokonana przez właściciela działki będzie miała istotny wpływ na wysokość odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości. Dochodzenie odszkodowania przysługuje użytkownikowi gruntów w okresie do 5 lat od czasu, gdy zaczął obowiązywać plan zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem planowanych inwestycji. Bez względu na to, czy w planie tym znalazła się część działki czy całość gruntów prywatnych, przysługuje prawo do uzyskania odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości. Jeżeli właściciel działki sprzedał ją po okresie, gdy jej wartość uległa obniżeniu, również może ubiegać się o odszkodowanie. Dokumentem, który reguluję tę kwestię od strony prawnej jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.