Mszyca fasolowa

Mszyca fasolowa

26 kwietnia, 2020 Wyłączono przez Kapusta

Niektóre gatunki czarnej mszycy, w szczególności mszyca fasolowa, są uciążliwe dla niektórych warzyw i innych roślin wiosną i latem.

Czym są czarne mszyce?

Istnieje kilka gatunków czarnej mszycy, które mogą atakować rośliny ogrodowe, bardzo pospolitą mszycą jest grupa gatunków znanych jako czarna mszyca fasolowa, grupa Aphis fabae. Są to owady ssące soki, które mogą tworzyć gęste kolonie na miękkich, młodych dorastających roślinach.

Drzewa wiśniowe są podatne na występowanie innej mszycy, znanej jako mszyca wiśniowa.

Symptomy

Mszyce mają długość do 2 mm i są głównie czarne, ale mogą mieć białe plamki na górnej powierzchni ciała. Gęste skupiska mogą szybko rozwijać się na miękkich końcówkach pędów, łodygach kwiatowych i na spodniej stronie młodszych liści. Do mszyc często uczęszczają mrówki, które zbierają słodką spadź, którą mszyce wydalają, usuwają także drapieżniki mszyc, takie jak larwy biedronek. Na zaatakowanych roślinach często gromadzi się białawe odlewane skórki mszyc.

Ciężkie inwazje osłabiają rośliny i mogą powodować zahamowanie wzrostu. Na bobiku tworzenie strąków może być słabe, jeśli rośliny zostaną mocno zaatakowane. Tworzenie się kwiatów na roślinach ozdobnych, takich jak dalia, nasturcja i mak, może być niekorzystne, gdy czarniak żeruje na rozwijających się kwiatach.

Kontrola

Wrażliwe rośliny należy często sprawdzać począwszy od wiosny, aby można było podjąć działania zanim dojdzie do szkodliwej infekcji.

Kontrola niepestycydowa

  • Tam, gdzie to możliwe, tolerować infekcje czarnej muszki
  • Mszyce mają wielu naturalnych wrogów, w tym biedronki, larwy poduszkowców, larwy koronkowe i kilka pasożytniczych os. Niektóre z nich są dostępne do biologicznego zwalczania mszyc w szklarniach (drapieżniki mszycowe). Wiosną niszczące mszyce infestacje często tworzą się zanim naturalni wrogowie będą aktywni w wystarczającej ilości, aby zapewnić dobrą kontrolę.
  • Użyj palca i kciuka do zgniecenia infestacji na małych roślinach
  • Zbieranie czubków bobu, gdy tylko pojawi się czarna muszka, może zmniejszyć i opóźnić plagę, a także zwiększyć plon fasoli.

Kontrola pestycydowa

  • Spreje organiczne, takie jak naturalny pyretrum (np. Bug Clear Gun for Fruit & Veg, Ecofective Bug Killer), kwasy tłuszczowe (np. Solabiol Bug Free, Doff Greenfly & Blackfly Killer) lub oleje roślinne (np. Vitax Organic Pest & Disease Control, Bug Clear for Fruit and Veg) mogą zapewnić dobrą kontrolę mszyc. Pestycydy te mają bardzo krótkotrwałą trwałość i dlatego mogą wymagać ponownego zastosowania, aby utrzymać liczbę mszyc w ryzach. Olej roślinny i produkty zawierające kwasy tłuszczowe są mniej podatne na działanie większych owadów, takich jak dorosłe biedronki.
  • Bardziej trwałe środki owadobójcze obejmują syntetyczne pyretroidy lambda-cyhalotrynę (np. Westland Resolva Pest Killer), deltametrynę (np. Provanto Ultimate Fruit & Vegetable Bug Killer) i cypermetrynę (np. Py Bug Killer).
  • Dostępny jest również systemowy neonikotynoidowy środek owadobójczy acetamipryd (np. Bug Clear Ultra).
  • Podczas stosowania pestycydów należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi na etykiecie. W przypadku roślin jadalnych należy upewnić się, że roślina spożywcza jest wymieniona na etykiecie i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi maksymalnej liczby oprysków, odstępu czasu między opryskami i przerw w zbiorach.
  • Rośliny w kwiatach nie powinny być opryskiwane ze względu na zagrożenie dla pszczół i innych owadów zapylających.

Biologia

Mszyca fasolowa zimuje jako jajo na krzewach takich jak wrzeciono pospolite. Lęg jaj pojawia się wiosną, gdy roślina żywicielka zimowa wchodzi w nowy liść. Na wiosennych liściach rozwija się kilka pokoleń bezskrzydlatych mszyc, z których wszystkie są samicami i wytwarzają żywe młode, a nie jaja. Do maja liście roślin żywicielskich stają się starsze i twardsze, co wraz ze wzrostem długości dnia powoduje zmiany u mszyc. Powstaje pokolenie samic mszyc skrzydlatych, które odlatują w poszukiwaniu odpowiednich roślin żywicieli letnich, takich jak fasola, nasturcja, mak i dalia. O tej porze roku samce mszyc nie wymagają rozmnażania, więc pojedyncza skrzydlata mszyca przybywająca na bób może szybko założyć nową kolonię. Rośliny żywicielskie mszyc zimowych wymierają w okresie od maja do czerwca.

Pod koniec lata powstaje kolejne skrzydlate pokolenie mszyc, które migruje z powrotem do roślin żywicielskich zimą. W tym czasie pojawiają się samce i samice, które łączą się w pary, zanim samice złożą jaja wokół pąków i w szczelinach na łodygach.