Co może stanowić wkład w prostej spółce akcyjnej?

Co może stanowić wkład w prostej spółce akcyjnej?

24 sierpnia, 2021 Wyłączono przez Kapusta

W prostej spółce akcyjnej możemy wyróżnić dwa rodzaje wkładów: pieniężne i niepieniężne. Te ostatnie mogą zwiększać albo nie wysokość kapitału akcyjnego. Przy wkładach pieniężnych udziałowiec (akcjonariusz) ma obowiązek wniesienia środków finansowych na rzecz danej spółki.

Wkłady niepieniężne, które mogą zwiększać wysokość kapitału akcyjnego muszą posiadać tzw. zdolność aportową. Taki wkład musi być zdolny do wyceny, oszacowania jego wartości oraz posiadać charakter zbywalny. Jeśli wkład niepieniężny nie da się wycenić, nie będzie zwiększał kapitału akcyjnego prostej spółki akcyjnej.

Jakie wkłady posiadają zdolność aportową? Przede wszystkim są do prawa rzeczowe do nieruchomości i ruchomości (np. działek, gruntów, samochodów firmowych), prawa majątkowe, które dotyczą praw autorskich i patentowych do dzieła, wytworu (np. wydawania książki o określonej tematyce i czerpania z tego tytułu profitów). Zdolność aportową posiadają również wierzytelności.

Do wkładów niepieniężnych, które nie zasilają kapitału akcyjnego, zalicza się pracę i usługi akcjonariusza. Prosta spółka akcyjna korzysta z jego wiedzy, unikalnych umiejętności, kompetencji i pomysłów. Tego rodzaju wkłady niepieniężne nie posiadają jednak zdolności aportowej i nie powiększają kapitału akcyjnego spółki. Korzysta się jednak z takiego rozwiązania, gdyż pozwala ono na związanie akcjonariuszy ze spółką, angażują się w jej rozwój i powiększanie kapitału. Wniesienie do prostej spółki akcyjnej wkładu niepieniężnego w postaci wiedzy i umiejętności wymaga odpowiedniego uregulowania – rodzaj i czas poświęcony na usługi na rzecz spółki muszą być jasno określone i zapisane w dokumentacji firmowej.